< class="header headerf clearfix"> < class="container"> < class="nav"> 预约报名 公众号 搜索 < class="pa searchbox">
< class="weui-cell"> < class="weui-cell__bd "> < class="weui-cell__ft"> < class="weui-cell__ft">
< class="ewmbox"> < class="main"> < class="guide"> < class="container1 wow fadeInUp"> < class="tc">

每周菜谱

Weekly menu

< class="guide-box"> < class="swiper-container"> < class="swiper-wrapper"> < class="swiper-slide"> < class="guide-item"> < class="inner-title">

Monday

星期一

< class="guide-bd"> < class="swiper-slide"> < class="guide-item"> < class="inner-title">

Tuesday

星期二

< class="guide-bd"> < class="swiper-slide"> < class="guide-item"> < class="inner-title">

Wednesday

星期三

< class="guide-bd"> < class="swiper-slide"> < class="guide-item"> < class="inner-title">

Thursday

星期四

< class="guide-bd"> < class="swiper-slide"> < class="guide-item"> < class="inner-title">

Friday

星期五

< class="guide-bd"> < class="swiper-slide"> < class="guide-item"> < class="inner-title">

Saturday

星期六

< class="guide-bd"> < class="swiper-slide"> < class="guide-item"> < class="inner-title">

Sunday

星期天

< class="guide-bd"> < class="swiper-button-prev swiper-button-white radius-half"> < class="swiper-button-next swiper-button-white radius-half"> < class="swiper-pagination ff-ar"> < class="content-main "> < class="list-about">

< class="imgside clearfix"> < class="imghd"> < class="imgbd"> < class="item-img item2"> < class="about-content" style="margin-bottom: 50px;">

动手做一做:“蜜烤香蕉”

发布时间 :2018/06/04  编辑:强伟收集     点击次数:次

< id="vsb_content_2">< class="v_news_content">


原料:香蕉2根、奶油2大匙、糖1大匙、兰姆酒1大匙、柠檬汁2小匙、巧克力酱少许、烤杏仁片少许。制法:

1、香蕉去皮备用。

2、准备一只平底锅,用小火将奶油煮融,然后放入糖拌炒至融化,接着放入香蕉,慢慢煎软,淋上兰姆酒,稍煮片刻。

3、起锅前,挤入柠檬汁。

4、把香蕉盛入盘中,挤上巧克力酱,撒上杏仁片即可。用薄荷叶装饰盘缘。


<> < class="footer"> < class="container clearfix"> < class="wow fadeInUp">

Copyright 2018-2019 wdyey.whu.edu.cn. 浙ICP备14024216号-1 奉化江滨幼儿园 版权所有

< id="top">

TOP
回到头部

< class="bottom-nav">